Bristen på lärare är en av skolans stora utmaningar. Inte bara i framtiden, utan redan i dag. Den problematiken vill vi bidra till att lösa med vårt affärsområde Skolbemanning & Rekrytering.

Clockwork Skolbemanning & Rekrytering finns till för att stötta och utveckla skolan. Det gör vi genom att rekrytera och bemanna med lärare, skolledare och övrig skolpersonal – för korta eller långa uppdrag. Lösningen skräddarsys efter skolans specifika behov. I vår kandidatbank finns lärare inom skolans alla nivåer, från förskola till högskola och allt däremellan. Här finns även personal inom elevhälsa, såsom skolsköterskor, skolläkare, specialpedagoger, kuratorer samt studie- och yrkesvägledare.

Vi som jobbar på Clockwork Skolbemanning har många års erfarenhet av skola och rektorsyrket. Vi vet vilka utmaningar som kan dyka upp när det gäller rekrytering av skolpersonal. Det gör att vi kan erbjuda ett skräddarsytt upplägg efter varje skolas specifika behov.


Personaluthyrning

   50-99

Här finns vi