Omsorg Norr AB

5 lediga jobb

Omsorg Norr startade 2015 och har kontor i Gävle. Idag har vi två verksamheter; Rökebo LSS och Alborga LSS. Dessa boenden är för barn och ungdomar från 13 till 21 år. Målgruppen är personkrets 1 med särskilt fokus på individer med mycket stort omvårdnadsbehov. Vi är ca 20 anställda i företaget. Omsorg Norr är sedan 2018 en del av Team Olivia.  

Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktionshinder

   20-49

Här finns vi